CO PRZEWOZIMY?


Naszą specjalnością są transporty chłodniami towarów wymagających odpowiedniej temperatury w przewozie i przechowywaniu.


  • Towary spożywcze
  • Mięso
  • Świeże i mrożone owoce i warzywa
  • Rośliny
  • Towary przemysłowe
  • Leki

Wyślij zlecenie


Zleceniobiorca

TRANSVEG Sebastian Kabaczuk
ul. Obrzeżna 5
02-691 Warszawa
+48 604 805 388
+48 664 469 222

Zleceniodawca
Załadunek


Rozładunek


Rodzaj ładunku


Na podany adres e-mail otrzymasz kopię zamówienia.